Geschiedenis van het perceel


Locatie perceel weergeven op een grotere kaart

Nederland

Het perceel bevindt zich in 't Zandt een plaats in de gemeente Loppersum. Links staat een molen. De reden om deze pagina te maken was een opmerking dat er in vroeger jaren een Wind en Korenmolen zou hebben gestaan. En inderdaad uit onderzoek blijk dat er van 1852 tot 1909 een molen (zoek op 6496) heeft gestaan.

Op deze pagina zijn een aantal links opgenomen naar meer informatie over de molen als de bewoners van dit perceel.


zie de kaart hiernaast om het perceel nader te vinden op een interactieve manier.

De geschiedenis van het perceel, kadastraal bekend 't Zandt, sectie F 2117 is terug te vinden tot het jaar 1832 en vanaf dat jaartal begint dan ook dit verhaal.


Jaar Nummer Soort Eigendom Naam Beroep Geb.datum
1832 250 huis en erf Haverland, Jan Freerks Arbeider1785
249 tuinIdem
251 tuinIdem

De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel). Meer informatie over de OAT klik hier.

en het kadastrale minuutplan

Jaar Nummer Soort Eigendom Naam Beroep Geb.datum/Overleden
1841 250 huis en erf Bonthuis, Sijbrand Freerksvleeschhouwer1761/04-10-1853
249 tuin Idem
251 tuin Idem
1841 250 huis en erf Vegter, Barteld Klaassens Arbeider 1787/10-06-1840
249 tuin Idem
251 tuin Idem
1845 250 huis en erf Noorda, Geert Jans Zonderberoep 1804/06-06-1856
249 tuin Idem
251 tuin Idem

In 1852 vindt er een vernummering plaats van de nummers 249 en 250 in verband met Stichting en herbouw. In het jaar 1845 vindt dan de bouw plaats van de Koren en Pelmolen Geert Jans Noorda, koopman, liet in 1854 een korenmolen te ít Zandt bouwen

Molen

Jaar Nummer Soort Eigendom Naam Beroep Geb.datum/overleden
1852 751 huis en erf Noorda, Geert Jans Molenaar 1804/06-06-1856
752 windKoornmolen erf als tuin Idem
753 tuin Idem
251 tuin Idem
1847 751 huis en erf Schutter, Edske Derks Molenaar11-5-1822/25-4-1881
752 windKoornmolen erf als tuin Idem
753 tuin Idem
251 tuin Idem
1876 751 tuin Dijk , van Gerrit Schuitevaarder/Molenaar03-07-1839/09-01-1913
752Koren Pelmolen en erf Idem
753 huis en erf Idem
251 tuin Idem
1909 251 tuin Heeres, Martinus Rentenier17-01-1836/02-07-1921
751tuin Idem
752erf Idem
753huis erf Idem

In 1910 vindt er een wijziging plaats van het nummer 752 in verband met Slooping en worden alle vier de percelen in 1911 geveild terwijl alle andere wijzigingen van eigenaar een verkoop betrof.

Jaar Nummer Soort Eigendom Naam Beroep Geb.datum/Overleden
1909 251 tuin Broos, Jan Timmerman04-09-1848/09-03-1914
751tuin Idem
752erf Idem
753huis erf Idem

In 1913 vindt er een wijziging plaats van de nummers 751 t/m 753 in verband met herbouw en worden de drie percelen verenigd tot het nummer 1274. Op 09-03-1914 overlijdt Jan Broos en wordt zijn vrouw, Boomgaardt, Kunje, eigenaar samen met de vijf kinderen.

Jaar Nummer Soort Eigendom Naam Beroep Geb.datum
1920 251 tuin Pijper, Willem Winkelier19-09-1888/24-10-1964
1274huis en erf Idem

In 1929 worden de percelen verenigd met een kleine strook grond van de gemeente die tussen het perceel 251 en 1274 liep tot het nieuwe nummer 1382.

Jaar Nummer Soort Eigendom Naam Beroep Geb.datum
1939 1382huis en erf 't Zandt, de hervormde Pastorie
beklemde meijer:Pijper, Willem Winkelier19-09-1888/24-10-1964
1957 1382huis, erf en garage 't Zandt, de hervormde Pastorie
beklemde meijer: Bos, Geert Timmerman02-02-1906/19-11-1986

In 1982 wordt een klein stukje van het perceel verkocht en wordt het perceel 1871 gevormd.

Jaar Nummer Soort Eigendom Naam Beroep Geb.datum
1982 1871huis, erf en garage 't Zandt, de hervormde Pastorie
beklemde meijer:Bos, Geert Timmerman02-02-1906/19-11-1986
1987 1871huis, erf en garageDe Wierden, Pastorie der hervormde gemeente
beklemde meijer:Bos, Willem Pieter 06-08-1937
19871871Bos, Willem Pieter 06-08-1937

In 1988 wordt het perceel verkocht in twee gedeelten en worden de percelen 2117 (hsnr 70) en 2118 (hsnr 68) gevormd.

Jaar Nummer Soort Eigendom Naam Beroep Geb.datum
1987 2117huis, tuinDatema, Thomas03-08-1965
1999 2117huis, tuinMelis, Antonio13-03-1935
20042117huis, tuinJullens, Gijsbertje 02-01-1949

Naar boven